Marc Newsome is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Marc Newsome
+31 (0)6 17 17 78 59
msomenews[@]gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Marcnewsome.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres of andere door u verstrekte contactgegevens)
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via deze website, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw surfgedrag op deze site
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dit formulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Marcnewsome.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen, te e-mailen of op een andere voorkeurswijze te contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren

Geautomatiseerde besluitvorming
Marcnewsome.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een (campagne)medewerker van Marc Newsome) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Marcnewsome.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gewone persoonsgegevens

 • Personalia: tenzij uitdrukkelijke toestemming tot langere opslag verleend, bewaren we uw personalia uiterlijk drie maanden. Indien u wel toestemming heeft verleend voor het langer bewaren van uw personalia bewaren wij deze voor een duur van zes maanden of langer als dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor u de informatie heeft afgestaan.
 • Contactgegevens: tenzij uitdrukkelijke toestemming tot langere opslag verleend, bewaren we uw contactgegevens uiterlijk drie maanden. Indien u wel toestemming heeft verleend voor het langer bewaren van uw contactgegevens bewaren wij deze voor een duur van zes maanden of langer als dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor u de informatie heeft afgestaan.

Bijzondere persoonsgegevens
Deze gegevens bewaren wij niet.

Strafrechtelijke persoonsgegevens
Deze gegevens bewaren wij niet.

Delen van persoonsgegevens met derden
Marcnewsome.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Marcnewsome.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens die u actief met ons deelt in ons contactformulier worden niet buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt. Elders op onze website kan het wel voorkomen dat derde partijen, zoals Twitter en Mailchimp, uw IP-adres, internetbrowser en apparaattype opvragen. Deze partijen verwerken uw data mogelijk buiten de Europese Economische Ruimte.

Cookies die wij gebruiken
Marcnewsome.nl gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u middels een balk onderaan uw browser geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Heeft u wel toestemming verleend, maar wilt u deze intrekken? Dan kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting deze website van Veilig Internetten.

De namen van de cookies die wij op onze website gebruiken, en de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt, worden hieronder beschreven:

Cookie: Functioneel
Naam: Cookie Notice / cookie_notice_accepted
Functie: Onthoudt of de gebruiker toestemming heeft gegeven voor gebruik cookies
Bewaartermijn: 4 weken

Cookie: Analytisch
Naam: Google Analytics
Functie: Geeft ons inzicht in de navigatie van de websitebezoeker over de website, met als doel om ons te helpen de website te optimaliseren

Cookie: Functioneel
Naam: Twitter
Functie: Onze website bevat een stukje code van sociaal medium Twitter, om de laatste tweets te tonen van Marc Newsome. Deze code kan cookies bevatten, die een functionele en/of of analytische doel nastreven. Zie meer voor meer uitleg de privacyverklaring van Twitter.

De meeste browsers staan u toe om cookies te weigeren – bijvoorbeeld:

 • In Internet Explorer (versie 10) kunt u cookies blokkeren met behulp van de beschikbare instellingen voor cookieverwerking door te klikken op ‘Tools’, ‘Internet-opties’, ‘Privacy’ en vervolgens op ‘Advanced’;
 • in Firefox (versie 24) kunt u alle cookies blokkeren door te klikken op ‘Tools’, ‘Opties’, ‘Privacy’, ‘Gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis’ te selecteren in het keuzemenu en het vinkje ‘Accepteer cookies van sites’ uit te schakelen;
 • In Chrome (versie 29) kunt u alle cookies blokkeren door naar het menu ‘Aanpassen en beheren’ te gaan en te klikken op ‘Instellingen’, ‘Geavanceerde instellingen weergeven’ en ‘Instellingen inhoud’ en vervolgens ‘Sites blokkeren van het bewaren van gegevens’ onder het kopje ‘Cookies’ te selecteren.

Het blokkeren van alle cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites. Als u cookies blokkeert, kunt u mogelijk niet alle functies van onze website gebruiken.

U kunt reeds op uw computer opgeslagen cookies verwijderen – bijvoorbeeld:

 • In Internet Explorer (versie 10) kunt u de cookie-bestanden handmatig verwijderen (instructies hiervoor vindt u op http://support.microsoft.com/kb/278835 );
 • In Firefox (versie 24) kunt u cookies verwijderen door op ‘Tools’, ‘Opties’ en ‘Privacy’ te klikken, vervolgens ‘Aangepaste instellingen voor geschiedenis gebruiken’ te selecteren, op ‘Cookies tonen’ te klikken en vervolgens op ‘Alle cookies verwijderen’ te klikken;
 • In Chrome (versie 29) kunt u alle cookies verwijderen door naar het menu ‘Aanpassen en beheren’ te gaan en te klikken op ‘Instellingen’, ‘Geavanceerde instellingen weergeven’ en ‘Browsergegevens wissen’ en vervolgens ‘Cookies en andere site- en plugingegevens verwijderen’ te selecteren voordat u op ‘Browsergegevens wissen’ klikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marcnewsome.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Marcnewsome.nl wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Nederlandse nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Marcnewsome.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via dit contactformulier. Marcnewsome.nl heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Beveiligingssoftware die ons Content Management System (CMS) beveiligt tegen aanvallen en invallen.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  -DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  -DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Dit privacybeleid is tot stand gekomen met dank aan Veiliginternetten.nl.

Marcnewsome.nl behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Marcnewsome.nl adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 16 januari 2021.