Wist je dat er in ons welvarende land nog steeds 2,5 miljoen mensen zijn die moeite hebben met lezen en schrijven of rekenen?

Dat betekent dat voor bijna 1 op de 6 mensen een eerlijke toekomst nog veel te ver weg is. Goed kunnen lezen en schrijven is essentieel: het is dé voorwaarde om mee te kunnen doen. Op je werk, thuis, op school, tijdens je studie en in sociaal contact met vrienden en buurtgenoten.

Ik vind het bizar dat zoveel mensen anno 2021 nog laaggeletterd zijn. Het maakt duidelijk dat er nog steeds grote verschillen zijn in Nederland. Dat moet anders! En samen kunnen we dat. Als kandidaat-Kamerlid voor de Partij van de Arbeid wil ik daar mijn bijdrage aan leveren.

Een eerlijke start voor iedereen

Mijn naam is Marc Newsome en ik vind dat we allemaal een eerlijke start verdienen. Voor mij kwam dat heel dichtbij. Ik groeide op in een pleeggezin. Dat was een veiliger plek dan mijn biologische ouders mij konden bieden. Daarmee was het ook de springplank naar een betere toekomst. Ik kon in Leiden gaan studeren en woon daar nu met veel plezier.

Ik ben er trots op dat we in Leiden samen bouwen aan een plek waar iedereen zich thuis kan voelen. In onze stad kijken we naar elkaar om, ook als het even wat minder gaat.  

De coronacrisis laat zien hoe belangrijk dat is. Er is nog te veel verdeeldheid in Nederland. Juist de dingen die ons het meest aan het hart gaan zijn scheefgegroeid. Een fijne woning en werk voor een fatsoenlijk salaris. Dat moet anders!

Een plan voor Nederland

En met ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland kan dat. Een plan voor méér werk en tégen werkloosheid. Vóór investeren in leraren en verpleegkundigen, en tégen cadeaus voor aandeelhouders. Vóór meer betaalbare woningen en tégen huisjesmelkers.

Ik vind dat we allemaal een eerlijke start verdienen en dat we elkaar moeten helpen. Zodat iedereen vooruit kan komen. Omdat we allemaal moeten kunnen rekenen op een betere toekomst.

Voor zo’n Nederland vraag ik op 17 maart jouw stem.

Marc Newsome
Kandidaat-kamerlid #42, Partij van de Arbeid

Hart voor cultuur

Kunst en cultuur zorgen voor saamhorigheid, troost, creativiteit, inspiratie en verbeeldingskracht. Juist nu, in de coronacrisis, zien we hoe belangrijk ze zijn. Tegelijkertijd is de cultuursector ongenadig hard geraakt door de coronacrisis.

Ik zie dat om me heen – ik werk in de culturele sector – en in Leiden. Schouwburgen, bioscopen en theaters zijn dicht. Makers en creatieven weten soms niet of ze het eind van het jaar halen – of het eind van de maand…

Eigenlijk maakt de coronacrisis duidelijk wat we eigenlijk al weten. De culturele en creatieve sector staan onder druk als nooit tevoren. Niet alleen dreigen vele banen van de ruim 300.000 mensen die werken in de culturele en creatieve sector te verdwijnen, er dreigt een verlies voor ons allemaal. Juist van hetgeen dat zo van waarde is, maar niet in cijfers is uit te drukken.

Daarom moeten we structureel meer geld investeren om de problemen die er ook al voor de coronacrisis waren op te lossen. Dat doen we door grote investeringen te doen in de (culturele en creatieve) infrastructuur – via het Rijk, maar ook via gemeenten en provincies. En het betekent dat we ook in de toekomst kleinschalige (sociaal-)culturele voorzieningen in wijken en dorpen behouden. Omdat we het belangrijk vinden dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk is en dat alle makers toegang hebben tot een fatsoenlijk inkomen en een sociaal vangnet.

Daarom maken we van de Fair Practice Code, een eerlijke beloning, de standaard. Ook verklaren we een seizoensregeling van toepassing voor de culturele seizoensgebonden activiteiten. We faciliteren betaalbare atelierruimte en investeren in voorzieningen voor talentontwikkeling zoals productiehuizen en beurzen voor kunstenaars, architecten en ontwerpers.

We gaan voor een eerlijke en culturele sector waar niet de markt maar de waarde van kunst leidend is! Omdat we weten hoe belangrijk kunst en cultuur voor onze samenleving is.

Een plan voor een eerlijker Nederland

Lees hier waar ik me sterk voor wil maken.

Meer over mij

Ik ben actief voor de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad als woordvoerder cultuur & bereikbaarheid. Daarnaast ben ik kandidaat-kamerlid. Als vrijwilliger ben ik betrokken bij de Leidse 3 October Vereeniging. Tot slot werk ik voor het Prinses Christina Concours, als marketingcommunicatiemedewerker. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan theater of de bioscoop en ik bak en kook met veel plezier.