Nederland is toe aan een andere, eerlijkere koers. De coronacrisis heeft naar boven gebracht wat veel mensen al langer voelen. Er is teveel verdeeldheid in ons land. Dingen die ons aan het hart gaan zijn scheefgegroeid. Een fijne woning, werk voor een fatsoenlijk salaris, een steuntje in de rug als je dat nodig hebt; het is voor te veel Nederlanders onzeker geworden. Dat moet anders. En samen kunnen we dat!

Ik wil me sterk maken voor:

  • Werk, werk, werk. Daar staat de PvdA voor. Mensen die hun baan dreigen te verliezen worden met een werkgarantie naar een andere baan begeleid en niet aan hun lot overgelaten. En als je werkt, heb je recht op een fatsoenlijk inkomen. Daarom wordt het minimumloon stapsgewijs verhoogd naar 14 euro en komen er een hogere AOW en bijstand. Ook jongeren en ZZP’ers hebben recht op bescherming tegen
    ziekte en tegenslag. Als bedrijven winst uitkeren aan aandeelhouders, moeten ze verplicht een deel aan het personeel geven (Wet Eerlijk Delen). De gelijke beloning voor vrouwen en mannen moet wettelijk worden vastgelegd.
  • Iedereen heeft een fijne, betaalbare woning nodig, maar niemand 590 om mee te speculeren. Daarom voeren we een ‘Prins Bernard Belasting’ in voor huisjesmelkers en beleggers. De opbrengsten gebruiken we voor een Nationaal Woningbouw Plan om minstens 100.000 nieuwe woningen per jaar te bouwen. Er komt een nieuwe minister voor Wonen om dit te doen. We schaffen de verhuurdersheffing af zodat woningcorporaties tienduizenden nieuwe betaalbare huurwoningen kunnen
    bouwen. Er komen ook stevige boetes voor huisjesmelkers die te hoge huren vragen.
  • De coronacrisis laat zien dat er veel is scheefgegroeid in de kunst en cultuur. Ik vind dat mijn partij de beste plannen heeft voor de culturele en creatieve sector. We willen bouwen aan een sterke infrastructuur voor kunstenaars. Met voor alle makers toegang tot een fatsoenlijk inkomen en een sociaal vangnet en de Fair Practice Code als standaard. Omdat kunst en cultuur een onmisbaar onderdeel van onze samenleving zijn. Rijksmusea worden 1 dag per maand gratis en we zorgen dat elke buurt in Nederland een goede bibliotheek heeft.
  • In Leiden zorgde ik dat MBO-ers net zoveel stagevergoeding krijgen als HBO-ers. Heel Nederland volgde het Leidse voorbeeld en uiteindelijk voerde de Rijksoverheid ook een gelijke stagevergoeding in. Belangrijk: want het MBO wordt nog veel te vaak ondergewaardeerd. Ik vind dat we de vakmensen van de toekomst een eerlijker start moeten geven. Daarom moeten we stagediscriminatie tegengaan en zorgen dat iedereen stage kan lopen.
Categorieën: PvdA