Er komt een onderzoek naar basisbanen. Dat was de uitkomst van de commissievergadering over het beleidsplan werk en participatie. We zijn blij dat de gemeente ermee aan de slag gaat, want het is hoog tijd dat we mensen in de bijstand met nog meer ambitie aan werk helpen. 

Want nog steeds zijn teveel mensen in Leiden aangewezen op de bijstand. En dat terwijl het economisch goed gaat: er is zelfs krapte op de arbeidsmarkt! Dat vinden we onverteerbaar en daarom willen we dat de invoering van een Leidse basisbaan serieus onderzocht wordt. De gemeente gaat nu onderzoeken of de basisbaan ingevoerd kan worden in Leiden. Met basisbanen kunnen we mensen in de bijstand weer perspectief geven, omdat ze weer aan de slag kunnen. We helpen mensen er uit de bijstand mee. Een basisbaan zorgt voor echt werk met een goed loon. Denk aan buurt- en schoolconciërges, onderwijsassistenten, beheerders of aan banen in de zorg.

Harde voorwaarde bij het invoeren van een basisbaan is, wat ons betreft, dat het niet tot verdringing van andere banen mag leiden. Daarnaast willen we dat mensen met een basisbaan goed betaald krijgen: minimaal het minimumloon. Basisbanen zijn dus banen met een salaris en een arbeidsovereenkomst. Alleen worden ze extra gestimuleerd door de gemeente, zodat mensen met een bijstandsuitkering aan een baan geholpen kunnen worden.

De gemeente gaat nu eerst onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Ons verzoek werd ondersteund door veel partijen: GroenLinks, D66, ChristenUnie, SP, Partij van de Dieren, Partij Sleutelstad en het CDA. Die steun was een krachtig signaal. Ik hoop dat de gemeente snel met ons in gesprek gaat over de uitkomsten.

Beleidsplan werk en participatie 

We bespraken het idee van de basisbanen tijdens een commissievergadering over het beleidsplan werk en participatie. Komende jaren blijven we hard aan de slag om te zorgen voor een inclusieve arbeidsmarkt. En we zorgen voor ondersteuning voor mensen voor wie werk nog niet haalbaar is.

Daarom vinden we het ook fijn binnenkort in gesprek gaan over de toekomst van DZB, ons sociaal werkbedrijf. DZB doet hartstikke goed werk en we vinden het belangrijk dat ze ook in de toekomst mensen kunnen blijven helpen om aan het werk te komen en mee te doen in Leiden. Ik vroeg de wethouder om snel met een toekomstvisie te komen. De gemeente heeft toegezegd die binnenkort met de gemeenteraad te bespreken.

Ook vroegen we aandacht voor het aantal MBO-stageplekken bij de gemeente. En zegde de wethouder toe om te zorgen dat echt iedereen in de bijstand een persoonlijk plan van aanpak krijgt. Zo blijven we werken aan een stad waar iedereen mee kan doen, met oog voor elkaar.

Categorieën: PvdA