Gisteren was de eerste digitale commissievergadering van de gemeenteraad. We belden in via een videovergadering en debatteerden op die manier met elkaar. Een bijzondere vorm van debat, die nodig is vanwege de coronacrisis. Op de agenda stond de evenementennota, waarmee we de spelregels voor het houden van evenementen in Leiden vaststellen. We spraken over het aantal evenementen in de stad, over drie oktober en over het verminderen van overlast. 

Digitale gemeenteraad: vanuit huis in debat

Balans in de stad bewaken
Het nieuwe evenementenbeleid is goed voor Leiden. Want het zorgt er voor dat er in onze stad een goede balans is tussen wonen, werken en vrije tijd. In de binnenstad moet er genoeg te doen zijn. Denk aan de Rembrandtdagen, de intocht van Sinterklaas of aan de Museumnacht. Tegelijkertijd willen we er allemaal zeker van kunnen zijn dat we fijn kunnen wonen. Ook in het centrum.

En daar zorgt het nieuwe evenementenbeleid voor: er komt een betere spreiding van evenementen, activiteiten in de stad worden duurzamer (ecoglazen zijn verplicht, bijvoorbeeld) en er komt meer aandacht voor inclusiviteit. De gemeente gaat in gesprek met organisatoren van evenementen om te zorgen dat evenementen in principe voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn.

Corona
Er zijn ontzettend veel mensen die zich zorgen maken over hun toekomst en getroffen zijn door de coronacrisis. Ook voor organisatoren van evenementen zijn het onzekere tijden. Kunnen evenementen waar nu al veel moeite in gestoken is, straks wel doorgaan? 

Gisteren hebben we daar bij stilgestaan. Natuurlijk heeft de Leidse politiek en de gemeente Leiden aandacht voor de problemen die spelen en is er goed contact met ondernemers en de organisatoren van evenementen. 

Het evenementenbeleid dat we gisteren in de gemeenteraad bespraken, is gemaakt voordat de coronacrisis uitbrak. Omdat inmiddels veel evenementen zijn afgezegd en de organisatoren zich zorgen maken over hun toekomst, is de kans groot dat het evenementenbeleid ‘ingehaald’ wordt door de gevolgen van de coronacrisis.

Daarom heb ik opgeroepen om over een jaar terug te blikken op de gevolgen van de coronacrisis en daar waar nodig het evenementenbeleid aan te passen. Hoe actueel is het evenementenbeleid dan nog? De wethouder was het met ons eens en zei dat te gaan regelen. Dat is fijn nieuws!

Op- en afbouwtijden van evenementen
De Partij van de Arbeid heeft, net als veel andere partijen, aandacht gevraagd voor het beter handhaven van de op- en afbouwtijden van evenementen. Nu komt het namelijk nog best vaak voor dat evenementen ’s nachts worden afgebroken, terwijl dit niet zo is afgesproken met de organisatoren. Dat zorgt voor veel overlast bij de mensen die in het centrum wonen. Dan hebben ze dus én geluidsoverlast van het evenement zelf én van de op- en afbouw ’s nachts. Die dubbele overlast vinden we onaanvaardbaar. De gemeente neemt ons signaal gelukkig serieus en gaat er mee aan de slag!

Op zoek naar breder draagvlak voor evenementen
Er zijn een heleboel plekken in de stad waar een evenement georganiseerd kan worden. In de evenementennota staan die plekken, locatieprofielen genoemd, beschreven. Samen met GroenLinks heb ik de gemeente Leiden opgeroepen om die locatieprofielen (nog) actiever te bespreken met iedereen die betrokken bij een evenement is. Dus met ondernemers, bewoners, organisatoren etcetera. 

Als de gemeente goede afspraken maakt en goed luistert naar alle betrokkenen dan neemt het draagvlak voor evenementen op die plek toe. Iets soortgelijks gebeurde eerder al bij de Leidse Hout. Onze oproep werd opgepakt door de wethouder: de eerste plek waar we dit nu gaan doen is de Garenmarkt.

Gemeenteraad
Gisteravond was de eerste bespreking van de gemeenteraad over de evenementennota. Alle politieke partijen hebben verteld wat ze van het nieuwe evenementenbeleid vinden en het college heeft daarop gereageerd. Op sommige voorstellen is nog niet meteen duidelijk wat er mee gaat gebeuren. Die voorstellen komen opnieuw ter sprake in de gemeenteraad, op 23 april. Dan wordt er gestemd over moties en amendementen en wordt uiteindelijk ook gestemd over het volledige evenementenbeleid.

Heb je vragen of opmerkingen? Laat het me weten! 

Categorieën: PvdA