Het moet normaal worden dat kunstenaars en makers een eerlijke beloning krijgen. Dat was onze oproep tijdens de behandeling van de cultuurnota in de Leidse gemeenteraad. Bovendien hebben we af kunnen spreken dat de uitagenda hét culturele platform voor Leiden wordt. 

De cultuurnota beschrijft wat de gemeente Leiden de komende vier jaar wil doen op het gebied van cultuur. Op ons aandringen (nog in de vorige raadsperiode) is het nieuwe beleid samen met de stad gemaakt en daarna besproken met de gemeenteraad. Met goed resultaat: er staat veel moois te gebeuren. Daar zijn we hartstikke blij mee!

Zo heeft de gemeente Leiden de komende jaren veel meer aandacht voor kunst en cultuur en wordt cultuur iets van de héle stad, niet alleen van het centrum. De afgelopen jaren hebben we daar vaak aandacht voor gevraagd. Omdat we vinden dat cultuur over meer gaat dan alleen mooie evenementen organiseren en om meer gaat dan alleen geld verdienen voor de stad. Cultuur verbindt mensen met elkaar en geeft mensen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen.

Daarom hebben we ook goed opgelet dat kunst en cultuur voor iedereen bereikbaar is, ongeacht de dikte van je portemonnee. Afgelopen jaren hebben we ons daar sterk voor gemaakt. Dat blijven we doen.

Cultuur voor iedereen
In het nieuwe beleid heeft de gemeente afgesproken dat kunst en cultuur nog meer van iedereen wordt. We gaan zorgen dat kinderen en jongeren veel meer met cultuur bezig zijn, bijvoorbeeld door met school vaker naar een museum te gaan. We zorgen ervoor dat cultuur altijd letterlijk om de hoek te vinden is: doordat er vaker iets in de wijk te doen is of doordat er meer beeldende kunst in de stad te zien is. En we zorgen ervoor dat écht alle Leidenaren betrokken zijn. Diversiteit en inclusiviteit zijn belangrijke speerpunten in het nieuwe beleid. Zo is in Leiden voor iedereen iets te beleven!

Eerlijke beloning voor kunstenaars
Samen met D66 hebben we gezorgd dat goed werkgeverschap en een eerlijke beloning normaal gaan worden in de culturele sector. Op een evenement afgelopen jaar in Leiden was de vergoeding voor een kunstenaar niets meer aan een bord eten. Terwijl de cateraar die dat bord eten gemaakt had, er waarschijnlijk prima voor betaald werd. Dat vinden we onverteerbaar. Daarom deden we samen met D66 de oproep aan de wethouder cultuur om te gaan zorgen voor een eerlijke beloning voor kunstenaars.

Dat kan door de fair practice code als voorwaarde op te nemen in de subsidievoorwaarden. Ons voorstel werd door de hele gemeenteraad gesteund. Het is een eerste, belangrijke stap naar een eerlijke beloning voor mensen in de culturele sector!

Een uitagenda voor iedereen
Op ons voorstel wordt de uitagenda een betere culturele agenda van de stad. In Leiden is er niet of nauwelijks een volledig overzicht van wat er allemaal leeft in de stad op het gebied van cultuur. De uitagenda kan daar voor zorgen. Daarom stelden we in de gemeenteraad voor dat de uitagenda hét logische startpunt wordt voor mensen die willen weten wat er allemaal leeft. Dat betekent dus dat ál het culturele aanbod er op moet komen te staan: de nieuwste tentoonstelling van Museum de Lakenhal, maar ook de musical-voorstelling in een Leids buurthuis. Ons voorstel werd gesteund door alle partijen in de gemeenteraad.

Hoe nu verder
Nu de gemeenteraad de nieuwe cultuurnota heeft vastgesteld gaat de gemeente aan de slag om te zorgen dat we alle ambities ook echt gaan waarmaken. Wij houden dat natuurlijk goed in de gaten. Dat doen we door, bijvoorbeeld, regelmatig te praten met kunstenaars en makers in de stad of door een avond te organiseren met PvdA-leden die geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur.

Categorieën: PvdA