Gisteren stelde ik een vraag aan het college over de verplichte tegenprestatie in de bijstand. Dat deed ik omdat we geschrokken zijn van het bericht van het kabinet daarover. We wilden daarom snel duidelijkheid van het college. Van de plannen van het kabinet voor mensen in de bijstand gaat namelijk teveel wantrouwen uit. Terwijl vertrouwen juist werkt. 

Het antwoord van het college was gelukkig duidelijk. De gemeente Leiden legt geen verplichte tegenprestatie aan mensen in de bijstand op. Het college antwoordde dat ze het niet eens zijn met de voorgestelde verplichte tegenprestatie van het kabinet. Daarom sloten ze zich aan bij de reactie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Samen met de mensen in de bijstand kijkt de gemeente telkens per geval wat mensen in de bijstand kunnen doen om (opnieuw) mee te doen op de arbeidsmarkt of in de samenleving. Dat is de manier waarop Leiden dat de afgelopen jaren heeft aangepakt en ik ben blij dat de wethouder aangegeven heeft dat zo te willen blijven doen!

Dit is de tekst van de vraag aan het College, die ik gisteren stelde. 

Alle gemeenten moeten mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, gaan vragen iets in ruil te doen. Dat kondigde de staatssecretaris van Sociale Zaken onlangs aan. De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat we een eerlijk en goed sociaal vangnet bieden aan mensen die niet zelfstandig voor een eigen inkomen kunnen zorgen. Dat betekent dat we vriendelijk moeten omgaan met mensen in de bijstand en dat we telkens maatwerk moeten bieden passend bij iemands persoonlijke situatie.

We zijn dan ook blij dat we dat in Leiden zo met elkaar hebben afgesproken.

Maar tegelijkertijd maken we ons ook zorgen om de uitspraken van de staatssecretaris. Het kabinet koerst er op aan dat mensen in ruil voor een uitkering verplicht worden iets terug te doen, zonder dat daar loon tegenover staat. Daar gaat wat ons betreft te veel van wantrouwen uit. Terwijl vertrouwen juist werkt. Met een verplichte tegenprestatie dwingen we mensen die het al niet makkelijk hebben tot iets waar ze waarschijnlijk niet eens mee vooruit zullen komen. Ook de evaluatie van de participatiewet door het Sociaal Cultureel Planbureau was duidelijk: dwang helpt niet.

Wat ons betreft voeren we de verplichte tegenprestatie dan ook niet uit in Leiden. Daarom stel ik de volgende vragen aan het college:

  • Bent u net als de Leidse Partij van de Arbeid tegen het invoeren van een verplichte tegenprestatie in de bijstand?
  • Betekent dit dat u de verplichte tegenprestatie in de bijstand niet gaat uitvoeren?
  • Wat gaat u doen om de staatssecretaris op andere gedachten te brengen?
Categorieën: PvdA