Gisteren riep de Leidse voetgangersbeweging op om het Rapenburg autovrij te maken. Nu de Garenmarktgarage af is, zijn er namelijk genoeg vervangende parkeerplekken voor de auto’s die nu op het Rapenburg staan. 

Daar zijn we het hartstikke mee eens en daarom vroegen we samen met GroenLinks en D66 of de gemeente Leiden het Rapenburg zo snel mogelijk autovrij wil maken. 

Want zou het niet prachtig zijn: een autovrij Rapenburg? Met de opening van de Garenmarktgarage hebben we de kans om de mooiste gracht van Leiden autovrij te maken. Daardoor ontstaat er ruimte voor meer groen of meer plek om fietsen te parkeren.

Het past ook goed in de afspraken van het bestuursakkoord 2018-2022 (zeg maar het regeerakkoord van de stad Leiden). Daar spraken we af om meerdere straten in de binnenstad autovrij te maken en het centrum autoluw.

Dit zijn de schriftelijke vragen die we stelden. Binnenkort beantwoord het College van Burgemeester en Wethouders ze:

 1. Is het College bekend met de wens van de Voetgangersbeweging om het Rapenburg autovrij
  te maken?
 2. Is het college het met ons eens dat een autovrij Rapenburg naadloos past bij het
  Beleidsakkoord? Wat is er nodig om een autovrij Rapenburg te realiseren?
 3. Is het College bereid om het Rapenburg daadwerkelijk autovrij te maken? Zo ja, per
  wanneer? Zo nee, is het College bereid om andere maatregelen te nemen om het Rapenburg
  zoveel mogelijk autovrij dan wel autoluw te maken (bijvoorbeeld door het Rapenburg alleen
  toegankelijk te maken voor bewoners)?
In 2017 was het Rapenburg autovrij door filmopnamen. Een prachtig beeld.


Categorieën: PvdA